Cennik

Rzetelna wycena projektu wymaga szczegółowej specyfikacji

Jaki jest koszt i czas realizacji projektu IT?

Koszty projektu zależą od bardzo wielu czynników. Nawet na podstawie szczegółowego briefu czasami bardzo ciężko oszacować rzeczywiste koszty wdrożenia. Dlatego zawsze przed ostateczną wyceną i przekazaniem harmonogramu wdrożenia przeprowadzamy z Klientem szereg ustaleń dotyczących wyglądu i funkcjonowania systemu oraz parametrów związanych z szacowanym obciążeniem.

Najlepszą metodą rozliczania projektu jest metoda Time & Materials polegająca na rozliczaniu czasu pracy różnych specjalistów wykorzystywanych w projekcie. Oczywiście poziom zaangażowanie specjalistów jest ściśle ewidencjonowane i potwierdzane na cotygodniowych statusach projektowych.

Dla niektórych klientów taka forma rozliczania jest wygodna, inni klienci wolą formę Fixed Price, gdzie ostateczna cena wdrożenia jest ustalona przed rozpoczęciem projektu. Fixed Price ma wady i zalety. Jedną z najważniejszych wad jest konieczność bardzo dokładnego ustalenia zakresu i konieczność ciągłego aneksowania umowy w przypadku jakichkolwiek zmian. W przypadku ustalenia dokładnego zakresu niewątpliwą zaletą jest ustalony budżet znany na początku projektu oraz możliwość określenia harmonogramu z punktami kontrolnymi.

Aby ułatwić określenie ram budżetowych i czasowych projektu przygotowaliśmy dla Państwa brief projektowy do wypełnienia. Pozwoli on nam na określenie skali projektu, zaproponowanie odpowiedniej technologii i architektury oraz dobranie odpowiednich zasobów.

Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi i odesłanie pliku na adres biuro@biznesownia.pl . Jeśli Państwo posiadacie swój opis systemu lub jakieś inne materiały, poprosimy również o przesłanie.