Systemy B2B

Automatyzacja procesów e-commerce dla przedsiębiorstw
Nasze systemy e-commerce B2B zaopatrują klientów w najważniejsze rozwiązania z punktu widzenia sprzedaży.

Oferujemy rozszerzone funkcjonalności wyszukiwania oraz zaawansowany system filtrowania produktów po wielu kryteriach i atrybutach, wszystko zgodnie z najnowszymi trendami określonymi przez badania Accenture. Statystyki pokazują, że aż 76 procent nabywców w B2B uważa funkcjonalną wyszukiwarkę za jedno z trzech najważniejszych narzędzi e-commerce, przy czym aż 48 procent sprzedawców B2B uważa zaawansowany system wyszukiwania za najważniejsze technologicznie rozwiązanie dla platform e-commerce.Accenture również podaje, że połowa wszystkich kupców operujących w branży e-commerce kładzie nacisk na personalizację oferty oraz procesu zakupowego. Przy czym personalizacja wg. różnych grup użytkowników, reprezentujących różne branże, oznacza co innego. Dla jednym będzie to zindywidualizowana oferta cenowa, dla innych będzie to możliwość zdefiniowania parametrów produktu podczas procesu zakupowego, dla jeszcze innych personalizacja wiąże się z możliwością zbudowania indywidualnego workflow zakupowego, włączenie z procesami zatwierdzania zamówień przez osoby uprawnione lub możliwością negocjacji cen.

B2B e-commerce, czyli najlepszy sposób na handel z kontrahentami

Transakcje B2B to szereg zależności i relacji, w które klient indywidualny nie jest zaangażowany, a są one prowadzone pomiędzy przedstawicielami działającymi w imieniu firm oraz instytucji, takich jak pośrednicy, dostawcy, dystrybutorzy, hurtownicy, sprzedawcy.

Nieustannie rosnąca konkurencja i wymagania rynku sprawiają, że działając w branży e-commerce nie wystarczy już wiedzieć jak istotną rolę w relacjach B2B odgrywa automatyzacja transakcji. Dziś aby być o krok przed konkurencją trzeba znaleźć najlepsze na rynku systemy usprawniające transakcje biznesowe na linii dostawca-odbiorca i producent-dystrybutor. Frost & Sullivan, globalna firma doradcza pomagająca swoim klientom osiągać jak najlepszą pozycję rynkową pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania, przewiduje, że do roku 2020 B2B e-commerce osiągnie pułap 12 bilionów dolarów w globalnej sprzedaży, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z 5,5 bilionami dolarów osiągniętymi w roku 2012.

Nasze rozbudowane i elastyczne rozwiązania umożliwiające samoobsługę klienta biznesowego są przygotowane na sprostanie wymaganiom rynku w nadchodzących latach. Ich atutem jest wykorzystanie wiodących w branży e-commerce systemów open-source takich jak Magento, jak również projektowanie systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów zgodnie z zasadami UCD. Dzięki nieszablonowym rozwiązaniom istnieje możliwość definicji zawartości pulpitu kontrahenta zgodnie z własnymi oczekiwaniami oraz przypisania różnych pulpitów różnym kontrahentom. Wygląd oraz dostępne funkcje mogą być różne w zależności od poziomu uprawnień i roli w systemie przydzielonej zalogowanemu użytkownikowi.

Jak twierdzą eksperci z Oracle, posiłkujący się informacjami podanymi przez Forrester Research, postępująca konsumeryzacja B2B sprawiła, że już w tej chwili aż 80 procent firm wdrażających rozwiązania B2B e-commerce zdaje sobie sprawę z konieczności dopasowania się do rosnących oczekiwań klientów, mocno zmienionych przez nawyki nabyte podczas transakcji B2C.Aż 76 procent klientów B2B twierdzi, że najważniejszym punktem w architekturze sytemu e-commerce jest to, aby w łatwy i bezproblemowy sposób mogli znaleźć to, czego szukają. To właśnie dlatego nasz system przeznaczony dla klienta biznesowego w tak klarowny sposób daje dostęp do zamówień, ofert, zapytań ofertowych, faktur, płatności oraz dokumentów magazynowych.
Kolejnym istotnym trendem w B2B jest zmiana sposobu podejmowania decyzji dotyczących zakupu. Z badań przeprowadzonych przez CEB Marketing Leadership Council™ wynika, że dzisiejszy klient biznesowy o wiele szybciej podejmuje decyzje i nie konsultuje się ze sprzedawcą dopóki proces zakupu nie jest dokonany co najmniej w 57 procentach. To wymusza na systemach e-commerce, aby były jak najbardziej intuicyjne i ułatwiały bezproblemowe przeprowadzanie transakcji. Właśnie dlatego nasze wdrożenia udostępniają takie funkcjonalności jak limity kupieckie, automatyczne naliczanie kosztów dostawy, należności, zestawienia płatności z fakturami. Ponadto nasz system posiada możliwość integracji z zewnętrznymi systemami CRM.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 50 procent nabywców B2B wskazało na customizację platformy e-commerce jako jedną z najważniejszych cech podczas wyboru platformy B2B. Nasze narzędzia do budowy platform e-commerce pozwalają na zatwierdzanie zamówień przez pracowników ze specjalnymi uprawnieniami, a także tworzenie zapytań ofertowych. W przeciwieństwie do oferowanego przez nas systemu z bogatym wachlarzem opcji dla decydentów, ubogie w funkcjonalności platformy e-commerce przestały zdawać egzamin. Eksperci z Oracle, podają za Forrester Research, że aż 70 procent decyzji dotyczących zakupów przez platformy B2B e-commerce zależy od co najmniej dwóch osób, a w niemal 30 procent wszystkich transakcji B2B zaangażowanych jest więcej niż 2 osoby.

Nasze narzędzia B2B e-commerce, używające rozwiązań Magento, pomagają przedsiębiorcom w osiąganiu głównych strategicznych celów, możliwych do spełnienia jedynie w przypadku konkurencyjnych i funkcjonalnych opcji.

Okazuje się, że aż 42 procent firm B2B oświadcza, że ich głównym celem, i jednocześnie miernikiem sukcesu ich platform e-commerce, jest umiejętność zyskania i utrzymania lojalności klientów. Dlatego właśnie nasze rozwiązania kładą nacisk na zapewnienie płynności we wszelkiego rodzaju komunikacji, począwszy od zapytań ofertowych oczekujących na zatwierdzenie oraz zapytań ofertowych z możliwym wnioskowanym poziomem rabatu na zamówienie, poprzez odczyt wiadomości od klientów i współpracowników, aż do obsługi reklamacji oraz zleceń klientów.

Kolejnym technologicznym atutem wiodących na rynku platform B2B e-commerce jest ułatwianie operacji rozliczeniowych i księgowych. Aż 60 procent przedstawicieli sektora B2B uważa, że integracja systemów e-commerce z systemami ERP i księgowością staje się kluczowa, szczególnie przy większej skali transakcji. Dlatego w naszych rozwiązaniach kładziemy szczególny nacisk na możliwość integracji z dowolnym systemem posiadającym API. W szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie rozszerzyć istniejący system poprzez stworzenie interfejsów zewnętrznych umożliwiających komunikację z e-commerce.

Forrester Research już w 2013 roku szacował, że handel elektroniczny w sektorze B2B osiągnie sumę niemal 560 bilionów dolarów. Firmy pragnące być istotnymi graczami w sektorze B2B nie tylko powinny, ale muszą przeanalizować szereg korzyści, które gwarantuje im zaawansowana platforma B2B e-commerce. Największe plusy wdrożenia platformy B2B e-commerce to:

 • skuteczna sprzedaż B2B w modelu 7/24
 • pełna automatyzacja procesu przyjmowania zamówień od klientów biznesowych poprzez przyjazny portal B2B
 • udostępnianie kontrahentom zawsze aktualnej wiedzy o produktach i promocjach
 • dostęp kontrahentów do aktualnych informacji o rozliczeniach i limitach kupieckich, cenach i rabatach indywidualnych
 • personalizacja prezentowanych treści i wyglądu systemu w zależności od zalogowanego użytkownika
 • automatyczna wymiana danych platformy sprzedażowej B2B z innymi systemami IT klasy ERP, CRM, WMS, OMS
Archana Vidyasekar, starszy analityk ds. badań rynku w firmie Frost & Sullivan twierdzi, że jest szereg powodów, dla których B2B e-commerce zyskuje tak ogromne znaczenie, i wszystkie te powody wynikają z presji nakładanej przez organizacje domagające się, aby ich dostawcy sprzedawali im towary przez systemy internetowe. W świetle tej opinii, jak i opinii szerokiego grona analityków z innych wiodących firm doradczych, większe organizacje oraz mniejsze biznesy zamiast rozważać potencjalne trudności we wdrażaniu platform B2B e-commerce powinny skupić swoją uwagę na korzyściach biznesowych, do których należą:
 • budowanie trwałych relacji z klientami
 • efektywniejsza, dwustronna komunikacja z kontrahentami
 • skrócenie do minimum czasu potrzebnego na przyjęcie zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych i produkcyjnych
 • obniżenie kosztów administracyjnych i transakcyjnych
 • możliwość składania zamówień i reklamacji przez klientów z każdego miejsca z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki www

Automatyzacja zawsze przynosi wymierne rezultaty. Weźmy dla przykładu prowadzenie zakupów poprzez aukcje internetowe przynoszące firmom oszczędności 15-30% w stosunku do klasycznych negocjacji. Z kolei przy innych usługach i dostawach B2B różnice są jeszcze większe i sięgają nawet 60-70%. Dzieje się tak dlatego, że korzystając z pomocy pulpitu kontrahenta, realizacja części procesów jest po stronie pracowników kontrahentów, co oznacza redukcję kosztów własnych, a także wzrost satysfakcji partnerów biznesowych dzięki stałemu dostępowi do oferty, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.Podsumowując cechy i funkcje, które może posiadać proponowane przez nas rozwiązanie należy wskazać na:

 • System rekomendacji, personalizowany ze względu na historię zakupów
 • Zaawansowana segmentacja klientów, opierająca się na statycznych i dynamicznych parametrach
 • Zaawansowane funkcje wyszukiwania produktów, wsparcie wyszukiwania po SKU oraz innych parametrach niedostępnych dla B2C
 • Dostosowany do B2B sposób składania zamówienia hurtowego (matrix zamówienia zamiast pojedynczego dodawania do koszyka)
 • Możliwość budowania struktur firmowych (Konta firmowe oraz konta pracownicze dla hurtowników)
 • Rozbudowane filtrowanie
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Szablony zamówień
 • Harmonogram zamówień
 • Kredyt kupiecki
 • Faktury
 • Workflow zamówienia (dodatkowa akceptacja zamówienia)
 • Historia zamówień i możliwość ich ponawiania
 • Zarządzanie zamówieniami oraz statusy realizacji zamówień
 • CMS
 • Zwroty i reklamacje
 • Centralny katalog produktów wraz ze zdjęciami, opisami, atrybutami
 • Struktura towarowa
 • Ceny i dostępności
 • Rozbudowane API – możliwość podłączenia zewnętrznych systemów
 • Prezentowanie promocji i nowości
 • Ticketing tool
 • Możliwość realizacji zamówienia na kilka adresów odbioru zamawiającego
 • Możliwość zamawiania przez XML, CSV lub przy wykorzystaniu API platformy B2B
 • Panel zamawiającego
 • Raportowanie i analizy
 • Rozliczenia
 • Negocjowanie ofert
 • Baza klientów
 • Zarządzanie stanami magazynowymi