UX

Doradzamy, analizujemy, projektujemy

Proces user experience

Ustalenia potrzeb biznesowych z członkami zespołu

Poznanie potrzeb biznesowych, ról w zespole oraz osób decyzyjnych w danym projekcie jest zadaniem wprowadzającym na podstawie, którego projektujemy kolejne kroki oraz ustalamy założenia główne. Istotne w tym etapie jest przygotowanie się uczestników zespołu i przygotowanie wszystkich niezbędnych danych takich jak: dotychczasowa sprzedaż, marketing, profil klientów, dostęp do narzędzi analitycznych oraz badań fokusowych.

Analiza konkurencji

Na tym etapie zajmiemy się analizą konkurencyjnych rozwiązań, które już są obecne na rynku. Naszym celem jest weryfikacja działających schematów oraz trendów, które moglibyśmy skopiować jako przykładowe elementy w naszym procesie.

Najcenniejszym źródłem wiedzy na rynku są konkurenci. Nasza analiza konkurencji w Internecie oparta jest o autorską metodologię, która opisuje konkurencję w wielu różnych aspektach. Pozycja w wyszukiwarkach i dostępność oferty – zobaczysz, jak Twoja firma wypada na tle konkurencyjnych marek w najpopularniejszych wyszukiwarkach. Sprawdzisz, jak łatwo znaleźć Twoją ofertę w porównaniu do ofert konkurencji. Użyteczność – analiza funkcjonalności, które oferują konkurenci, jakie ciekawe rozwiązania problemów wykorzystują oraz w których obszarach możesz zyskać przewagę.

Analiza profilu użytkowników

Na podstawie zebranych danych oraz informacji, przystępujemy do analizy porównawczej oraz danych ogólnie dostępnych w celu stworzenia profilu klienta. Na tym etapie jest możliwość stworzenia persony bądź person. Profil klienta jest nam niezbędny w celu rekrutacji odpowiednich osób, do naszych testów. Wybranie niewłaściwych testerów może skutkować błędnymi wnioskami.

Kick – off meeting

Zadaniami spotkania typu Kickoff są: generowanie nowych pomysłów, uszczegóławianie ról poszczególnych członków zespołu, ustalenie celów projektu oraz przewidywanie mogących wystąpić wyzwań. Ważnym aspektem takiego inicjującego spotkania projektowego jest ustalenie ram współpracy pomiędzy członkami zespołu. Dzięki temu warsztatowi uczestnicy mają okazję bliżej się poznać i zrozumieć swoje silne oraz słabe strony. Tego typu spotkanie trwa średnio od 2 do 4 godzin w zależności od wielkości zespołu oraz złożoności projektu.

Całe spotkanie powinno odbywać się w luźnej formule warsztatów. Takie spotkanie to niesamowita okazja, by wypracować wspólną wizję naszego produktu. To bardzo istotne, by każdy uczestnik mógł czuć się częścią tego projektu.

Utworzenie makiety

Podczas naszego warsztatu kick-off tworzymy założenia oraz decydujemy się na elementy, które mają znaleźć się w pierwszej testowej wersji serwisu.
To na niej będziemy testowali interakcje, przydatne funkcjonalności oraz sposób rozumowania naszych klientów.

Dzięki tej metodzie prototypowania powstają makiety, który doskonale imitują działanie przyszłego serwisu. Prototyp umożliwia zapoznanie się
z serwisem, zanim jeszcze powstanie, przeprowadzenie testów z użytkownikami i uzyskanie ich opinii oraz wprowadzenie zmian i poprawek. Warto zaznaczyć, że wprowadzanie zmian na tym etapie jest prostsze i o wiele tańsze niż na etapie wdrożenia.

Prototyp tworzony jest przez doświadczonych projektantów, którzy uwzględniają szereg czynników wpływających na jego jakość.

Powstający serwis uwzględnia:

– standardy użyteczności – dbamy, by interfejs był intuicyjny i ergonomiczny.
– wzorce projektowe – obserwujemy najnowsze trendy w Internecie, biorąc pod uwagę e-commersowy charakter serwisu
– modele mentalne użytkowników – obserwujemy użytkowników, staramy się dowiedzieć, jak myślą i działają, dzięki czemu zastosowane rozwiązania dopasowujemy do grupy docelowej.
– uwarunkowania projektu – w czasie projektowania myślimy także o ograniczeniach, nie forsujemy rozwiązań zbyt drogich i nieopłacalnych.

Rekrutacja testerów

Testerzy biorący udział w badaniu powinni odzwierciedlać docelowych użytkowników produktu. W związku z tym muszą spełniać podstawowe kryteria grupy docelowej, pod względem cech demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie, zarobki) oraz pod względem behawioralnym. Co ważniejsze jednak, testerzy powinni pasować do produktu pod kątem konkretnych zachowań (intencje zakupowe, motywacje, przyzwyczajenia). Przy wyborze grupy testerów należy pamiętać, aby nie testować produktu na osobach, które zarabiają na badaniach lub po prostu robią ich bardzo dużo (jedno podejście do badania na okres 6 miesięcy jest w normie) ani na specjalistach z branż IT. Wyniki ani jednych ani drugich nie będą wiarygodne, a tym samym wartościowe. Specjaliści IT zbyt będą zwracali uwagę na kwestie techniczne, co może przytłoczyć problemy usability. Z kolei osoby wykonujące badania zbyt często będą na tyle do nich przyzwyczajone, że mogą się automatycznie „przeklikiwać” przez badanie.

Testy zdalne

Zdalne testy użyteczności (zwane niekiedy „asynchronicznymi”) to metoda prowadzenia badań zakładająca, że moderator oraz osoba badana są oddzieleni od siebie przestrzennie i/lub czasowo. Zgodnie z tą definicją, osoba badana nie zawsze musi być świadoma tego, że pozyskuje się od niej informacje dotyczące jej behawioru. Taki stan rzeczy pozwala (szczególnie w sferze „webowej”) uzyskać szczegółowe informacje na temat zachowań ludzi w naturalnym dla nich kontekście. Każdy tester przez około godzinę będzie wykonywał nasze zadania, w tym czasie będziemy obserwować oraz nagrywać całe spotkanie. Cały zgromadzony materiał wideo zostanie przekazany klientowi, celu późniejszej analizy.

Architektura informacji

Testy architektury są częścią testów zdalnych. Dobrze zaprojektowana architektura informacji umożliwia użytkownikom sprawne poruszanie się po serwisie i wpływa na ogólny user-experience. Budowa architektury informacji polega na dokładnym zaplanowaniu struktury serwisu: nawigacji, zawartości poszczególnych stron, nazw etykiet – wszystko po to, by użytkownicy bezproblemowo poruszali w serwisie. Przygotowanie dobrej architektury informacji jest kluczowym etapem projektowania stron i może zadecydować o ich sukcesie bądź porażce.
Architektura informacji wpływa na to jak szybko użytkownik jest w stanie znaleźć wszystkie potrzebne mu informacje na drodze do zakupu. Pomaga szybko „uczyć się” obsługi serwisu. Sprawia, że nawet duża ilość informacji w serwisie nie jest przytłaczająca.

Architekturę informacji tworzą doświadczeni projektanci. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin (m.in. z psychologii, teorii komunikacji, usability) oraz ze zrealizowanych dotychczas projektów, przygotowują schemat serwisu. Po analizie grupy docelowej dobierają odpowiednie nazwy dla przycisków, linków, nazw działów – wszystko po to, by odbiorcy od razu wiedzieli, jakie treści znajdą na poszczególnych podstronach.

Analiza testów UX

Na tym etapie zbieramy wszystkie informacje. Celem analizy jest powstanie raportu oraz makiet, w oparciu o wskazówki oraz zachowania naszych testerów. Dzięki temu klient otrzymuje pełny raport wraz z jej składowymi. Dzięki temu w przyszłości, może je wykorzystać do dalszych testów lub rozwoju produktu.

Przekazanie gotowego raportu

Przekazanie raportu to spotkanie trwające od 1 do 2 godzin. Podczas tego spotkania nasz zespół opowiada oraz pokazuje wnioski, które zebrał podczas takich testów. Druga część spotkania to odpowiedź na pytania zebranych uczestników. Istotne jest by podczas spotkania były obecne osoby odpowiedzialne za projekt (project manager, founder, grafik, starszy programista). Celem tego spotkania jest zrozumienie wszystkich wskazówek w celu łatwiejszego ich wdrożenia w przyszły projekt.